mọi người ơi, nên bấm mí hay cắt mí nhỉ? có ai biết cái nào tốt hơn ko? mình phân vân mãi mà chả biết chọn cái nào cả, cũng chẳng biết hiệu quả và sau khi đẹp thì được bao lâu nữa, ai biết chỉ cho mình với nào