[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-ga6ttpe-eey%2fvha9j_rgxji%2faaaaaaaadlo%2faqcgoekfjs8%2fs1 600%2ftruoc.jpg&container=blogger&gadget=a&rewrite mime=image%2f*[/img]
trước phẫu thuật
tôi là người mẫu cho đứa bạn thân, nhưng tôi chưa bao giờ dám mặc đồ hở cổ cả, tôi thật sự không tự tin vào chính mình.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-mjfmdzbpv3e%2fvha9ji7klpi%2faaaaaaaadlw%2flzejgl8n eeu%2fs1600%2ftruoc%252b1.jpg&container=blogger&ga dget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
trước phẫu thuật
từ nhỏ, ngực tôi đã nhỏ như thế này. tôi cũng không hề quan tâm nhiều lắm.
tuy nhiên, sau 20 tuổi, tôi lại bắt đầu nhận ra mình rất khó khăn khi mặc đồ, vì vòng 1 quá khiêm tốn của mình.
tôi quyết định làm phẫu thuật.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-t3w5qkw6ozi%2fvha9ifgnosi%2faaaaaaaadlu%2f6fl8fjig g_m%2fs1600%2fpt%252b-%252b%25eb%25b3%25b5%25ec%2582%25ac%25eb%25b3%25b8 .jpg&container=blogger&gadget=a&rewritemime=image% 2f*[/img]
quyết tâm phẫu thuật

tôi quyết định phẫu thuật để tự tin hơn!
tôi thích mặc bikini vào mùa hè, đi tắm biển.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-sqa62ppex1m%2fvha9ksn9cxi%2faaaaaaaadls%2fmzfli6tr hxo%2fs1600%2ftui%252bmau.jpg&container=blogger&ga dget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
sau phẫu thuật, tôi bắt buộc phải mang băng cố định và đeo túi máu.
vì bác sĩ nói ngực chưa được ổn định và nên đeo túi máu để hạn chế máu bầm.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-srrfh-vg7v4%2fvha9g6zauui%2faaaaaaaadlc%2ftyrb8lrkhdy%2f s1600%2f5ngay.jpg&container=blogger&gadget=a&rewri temime=image%2f*[/img]
5 ngày sau phẫu thuật - đi làm
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-mhhbemy9unu%2fvha9bhxqx1i%2faaaaaaaadki%2fiw3_4saf v1a%2fs1600%2f1%252btuan.jpg&container=blogger&gad get=a&rewritemime=image%2f*[/img]
1 tuần sau phẫu thuật
tôi đi tái khám 1 tuần sau khi phẫu thuật, và hôm nay cũng là ngày cắt chỉ.
bác sĩ nói vết thương đang hồi phục bình thường tôi thấy đỡ lo ngại hơn.
dù rất đông bệnh nhân nhưng bác sĩ vẫn rất tận tình xem xét kỹ từng người một. và tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ tại wonjin.

[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-wl7zjqmhloi%2fvha9dyg6bbi%2faaaaaaaadko%2foy5uov0b qag%2fs1600%2f2%252btuan.jpg&container=blogger&gad get=a&rewritemime=image%2f*[/img]
sau phẫu thuật tôi bắt buộc phải mặt áo ngực không có gong trong vòng 6 tháng. không mang vác vật nặng. vì tôi làm phẫu thuật qua đường nách nên bác sĩ cũng có dặn tôi không nên giơ tay quá cao hoặc vận động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-l7-lyfveduy%2fvha9dtvfk3i%2faaaaaaaadkc%2f2kaevcpnwjy %2fs1600%2f1thang.jpg&container=blogger&gadget=a&r ewritemime=image%2f*[/img]

1 tháng sau phẫu thuật
tôi thấy thoải mái hơn 1 tháng sau phẫu thuật.
tôi làm túi độn loại nhám nên không cần phải matxa ngực.
tôi mặc thử áo ngực size lớn đã mua từ trước và thấy vừa khít.
bạn có thể thấy hình tôi trước và sau khi phẫu thuật. hoàn toàn khác biệt.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-_ps-oivewni%2fvha9etqqgxi%2faaaaaaaadla%2fqspldabnndm% 2fs1600%2f2thang.jpg&container=blogger&gadget=a&re writemime=image%2f*[/img]
2 tháng

không còn đau hay nhức nữa. tôi thấy hoàn toàn bình thường. tôi uống thuốc chống bao xơ thường xuyên.

[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-powccduq9b8%2fvha9gbsb7ii%2faaaaaaaadk4%2fqvitou5e be8%2fs1600%2f3%252bthaang.jpg&container=blogger&g adget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
3 tháng
tôi đi busan tung tăng với bạn.
tôi tự tin với bikini mà mình mong muốn được mặc từ rất lâu rồi.

[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-li3gbftyrgc%2fvha9h8l_m0i%2faaaaaaaadly%2fdlpyc3lw 4py%2fs1600%2f8%252bthna.jpg&container=blogger&gad get=a&rewritemime=image%2f*[/img]
8 tháng

trước phẫu thuật tôi rất sợ hiện tượng bao xơ, nhưng bây giờ thì bình thường rồi, tôi được dặn kỹ phải uống thuốc bao xơ sau phẫu thuật vì thế tôi đã uống trong suốt 3 tháng không bỏ ngày nào.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-gabkabozgu8%2fvha9hai8w3i%2faaaaaaaadle%2fyr7tgyxu hoy%2fs1600%2f6thna.jpg&container=blogger&gadget=a &rewritemime=image%2f*[/img]
9 tháng
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-n5rkwujx14o%2fvha9bqsb2ei%2faaaaaaaadke%2fis_wctkc qgy%2fs1600%2f10thang%252bba.jpg&container=blogger &gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-m6acvtjz3xk%2fvha9bh1mo0i%2faaaaaaaadkg%2f3fos5ub-mns%2fs1600%2f10%252bthang'.jpg&container=blogger& gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
10 tháng
đây là hình tôi mặc bikini trước và sau khi phẫu thuật.
tôi nghĩ mình trở nên quyến rũ hơn trước nhiều, và tôi cũng dần dần thay đổi style của mình.