chuyện đó thế cũng nói....cái đó chỉ mang tính cất qc thui..chứ tụi nghệ sĩ tới chẳng nói lên j dc dâu...mang tính chất qc thương hiệu thì đúng hơn như tuni nói ý