tmv bally với tmv đông á cùng trên đường kim mã thì phải.
nhưng công nhận tmv đông á nhìn hoành tráng hơn. tòa nhà những 8 tầng các mẹ ah