đến tmv tốn kém thật đấy, mà nhiều người giảm béo bằng cách giảm ăn và tập luyện đc mà, cần gì đến tmv đâu