Quyền lợi Bảo hiểm ô tô bắt buộc
Bảo hiểm ô tô bắt buộc hay Bảo hiểm bổn phận dân sự bắt buộc với xe cơ giới đối với bên thứ ba là loại hình mà tất cả các cá nhân, tổ chức (bao gồm cá nhân, tổ chức nước ngoài) chiếm hữu xe hơi tại Việt Nam đều phải tham gia theo phép tắc của Nhà nước. Việc tham gia nhằm cam đoan quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe, lái xe gây thiệt hại cho họ.

>>>xen thêm: giá bảo hiểm ô tô bao nhiêu

Hiểu một cách đơn giản, trong trường hợp có tai nạn xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ áp dụng số tiền bảo hiểm chiếm được từ số đông để bồi thường cho số ít người bị tai nạn. Điều này một phần giúp hỗ trợ tài chính cho người gây ra tai nạn để bồi thường cho người bị thiệt hại.

1. Đối tượng bảo hiểm
( Là các đối tượng được xác định Bởi Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016.)
Bổn phận dân sự của chủ xe đối với người thứ ba của chủ xe cơ giới kể cả người nước ngoài sử dụng xe cơ giới hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam.


2. Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm ô tô bắt buộc
Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba Do xe cơ giới gây ra.
Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách Do xe cơ giới gây ra.
3. Ba lý Do bạn nên nhập cuộc Bảo hiểm bổn phận dân sự bắt buộc ô tô
Thứ nhất, nhập cuộc Bảo hiểm ô tô bắt buộc là tuân thủ lý lẽ của Luật Giao thông đường bộ.
Giấy chứng nhận bảo hiểm nghĩa vụ dân sự là một trong các loại giấy tờ bắt buộc người lái xe phải mang theo khi điều khiển phương tiện nhập cuộc giao thông. (Điểm b, Khoản 4, Điều 21 quy định như sau: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe gần giống xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.)

Thứ hai, tham gia Bảo hiểm ô tô buộc là bạn đang mua sự bảo đảm cho chính bản thân và hành trình của mình trước những rủi ro rủi ro gặp mặt phải.
Khi tham gia giao thông bạn luôn cầu mong 2 chữ “bình an” trong suốt hành trình, tuy vậy những sự cố không mong muốn luôn rình rập và xảy ra bất cứ lúc nào, những sự việc đáng tiếc đó gây thiệt hại cho của cải vật chất cũng như người ngồi trên xe. Tham gia bảo hiểm tại Pjico để chắc chắn rằng tài sản của bạn ngay hôm nay.

Thứ ba, nhập cuộc bảo hiểm ô tô bắt buộc là bạn đang góp phần nhân rộng giá trị nhân văn tốt đẹp của bảo hiểm. (https://shopbaohiem.vn/)Phương pháp của bảo hiểm đó là “Lấy cộng đồng bù cho số ít kém may mắn”, trong trường hợp rủi ro tai nạn xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ áp dụng số tiền bảo hiểm chiếm được từ cộng đồng để bồi thường cho số ít người bị tai nạn. Điều đó giúp cho một số người Bởi một lý Do nào đó gây tai nạn không phải bỏ trốn, có trách nhiệm với tai nạn đã xảy ra theo mức bổn phận của bảo hiểm đã tham gia, và không bị truy cứu hình sự Do mất khả năng bồi thường cho chủ thể khác. Trong trường hợp này bạn sẽ hài lòng Bởi vì tai nạn không xảy ra với mình Hình như chính bạn đã góp phần giúp đỡ người rủi ro mắn chạm chán rủi ro.