Các loại bảo hiểm cho bà bầu tốt nhất về quyền lợi khi sinh con
1. Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội Bởi vì Nhà nước cơ quan nhằm bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập Bởi vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cửa hàng đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

>>>xem thêm: bảo hiểm thai sản bảo việt

Có hai hình thức tham gia bảo hiểm xã hội đó là bắt buộc và tự nguyện. Nhưng mà để mẹ bầu hưởng quyền lợi thai sản khi sinh con thì chỉ có ở hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là loại hình bảo hiểm mà người lao động và người áp dụng lao động phải nhập cuộc. Tức là bạn đi làm tại các doanh nghiệp đều được đóng bảo hiểm xã hội một phần và doanh nghiệp hỗ trợ một phần, bạn sẽ là người hưởng vừa đủ các chế độ của bảo hiểm xã hội Bởi vì Nhà Nước điều khoản. Và quyền lợi thai sản khi sinh con là một trong những cơ chế của bảo hiểm xã hội mà người lao động nữ được hưởng khi đóng đúng và vừa đủ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.


Điều kiện hưởng chính sách thai sản cho mẹ bầu là đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Mức đóng bảo hiểm xã hội là 34%, trong đó người lao động (ví dụ với mẹ bầu) đóng 10,5%, còn lại người áp dụng lao động đóng 23,5%. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Phổ biến chung người lao động sẽ đóng mức từ mức tối thiểu vùng mới nhất hiện thời là 4.180.000đ (vùng I), số tiền đóng cụ thể hàng tháng trừ vào tiền lương là 4.180.000 x 10,5%=438.900đ.

Như vậy, lao động nữ khi sinh con được không chỉ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng, mà còn được hưởng cơ chế bảo hiểm thai sản khi sinh: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Ví dụ mức lương bình quân của 6 tháng trước khi nghỉ sinh là 4.180.000đ thì khi sinh con, mẹ bầu được nhận chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội là 4.180.000 x 6=25.080.000đ. Dường như, trong bảo hiểm xã hội có các quyền lợi ốm đau, y tế, Bởi vì vậy mẹ bầu vẫn được hưởng các chính sách ốm đau nằm viện và thăm khám trong suốt quá trình mang bầu.


2. Gói bảo hiểm sức khỏe của công ty bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm thương mại nhằm giúp đỡ tài chính khi người chơi không may bị tai nạn, thương tật, ốm đau, bệnh tật hoặc chú tâm tới sức khỏe.

Quyền lợi thai sản trong gói bảo hiểm sức khỏe là quyền lợi bổ sung tùy chọn nhằm giúp đỡ tiêu phí trước và sau khi sinh em bé, một số tiêu xài y tế, điều trị Do biến chứng thai sản, phung phí chú tâm tới em bé. Theo đó mẹ bầu mua bảo hiểm sức khỏe được chọn thêm chương trình thai sản để vừa được bảo vệ trước những không may vừa được chú tâm tới thai sản tốt nhất. (https://shopbaohiem.vn/)


Giới hạn bảo hiểm tối đa cho quyền lợi thai sản được phép tắc sẵn theo từng chương trình chủ yếu đến nâng cao của gói bảo hiểm sức khỏe. Tùy từng gói bảo hiểm của mỗi công ty, quyền lợi thai sản căn bản là 40 triệu, 70 triệu, riêng với các gói bảo hiểm cao cấp thì quyền lợi thai sản lên đến hơn 100 triệu. Với quyền lợi bảo hiểm thai sản vừa đủ, mẹ bầu được đăng ký khám và sinh con tại các bệnh viện hàng đầu Việt Nam và được bảo lãnh viện phí với thẻ bảo hiểm sức khỏe. Điều kiện để được nhận quyền lợi thai sản là sau thời gian chờ khoản 210 ngày, 270 ngày hoặc 280 ngày.