Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán hóa chất
Căn cứ pháp lý
Luật hóa chất năm 2007;
Nghị định 113 /2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất;
Thông tư 32/2017/TT-BCT điều khoản cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 113 /2017/NĐ-CP chỉ dẫn Luật hóa chất.

>>>xem thêm: giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo phép tắc của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;

Điểm bán vật chất – kỹ thuật phải phục vụ yêu cầu trong bán buôn hóa chất cụ thể: đòi hỏi đối với nhà xưởng, kho chứa; yêu cầu đối với công nghệ, vật tư, khí cụ, bao bì; đòi hỏi đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất;
Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt đòi hỏi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Có điểm bán hoặc vị trí bán buôn, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo phép tắc của pháp luật;

Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an ninh hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ;

Người phụ trách về an toàn hóa chất của shop bán buôn hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

Người đứng đầu đơn vị, cửa hàng phát triển, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận tạo ra, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an toàn hóa chất;

Đối với hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;

Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháy:
Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của tổ chức có thẩm quyền;


Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của tổ chức có thẩm quyền chứng minh chắc chắn rằng các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng điểm bán phát hành không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.


Bản kê khai về từng vị trí kinh doanh;
Bản vẽ cục bộ hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực tạo ra và kho hóa chất;

Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất kiến tạo nên nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;
Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất (công ty cổ phần thương mại dịch vụ hóa chất e-chem)


Phiếu an ninh hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong địa chỉ buôn bán.
Bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế phát hành, kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế phát hành, kinh doanh).
Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất của Luật Việt An

Tư vấn, điều kiện, hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục;
Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ có liên quan;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép bán buôn hóa chất;
Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp phép tại tổ chức Nhà nước có thẩm quyền.