5 bài tập giảm béo tại nhà trên sẽ hiệu quả với nếu bạn đủ thời gian và kiên trì.