mai sau mà mũi biến dạng, không giữ được vẻ đẹp như lúc mới nâng mũi xong thì cũng ảnh hưởng lớn đấy các bạn.