[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-ylxhkqfgupq%2fvsxk2vgxoki%2faaaaaaaaffm%2fre59keta hto%2fs1600%2frevision.png&container=blogger&gadge t=a&rewritemime=image%2f*[/img]
tỷ lệ thành công trong tái phẫu thuật mũi có cao không?
các mô cơ trong mũi có thể bị tổn thương sau phẫu thuật trước, nhưng sau 6 sẽ phục hồi và có thể tái phẫu thuật mà không ảnh hương gì.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-ft5oet2qg8s%2fvsxfpzbtvai%2faaaaaaaafdi%2flunc_yg0 b5u%2fs1600%2frevision_img3.png&container=blogger& gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]​
tái phẫu thuật không có nghĩa là da sẽ trở nên mỏng hơn hoặc hệ miễn dịch sẽ giảm xuống. nếu tiến hành bởi một bác sĩ có kinh nghiệm sẽ hạn chế tổn thương các mô cơ.
tại wonjin, chúng tôi sử dụng sụn nhân tạo và thanh đỡ để giảm sức nặng nâng đầu mũi và miếng độn mỏng để mũi không bị lộ.
thanh độn bị lộ và nhìn hơi cao, có thể thay thanh độn không?
thanh độn bị lộ rõ vì miếng độn quá cao, có thể giảm độ cao của thanh độn để đạt kết quả cao.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-svsb3cf9sfq%2fvsxfhp9rqni%2faaaaaaaafdq%2fib7dnsor hzs%2fs1600%2frevision_img4.png&container=blogger& gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]​
nếu da mỏng, silicone hoặc miếng độn gore-tex được sử dụng tạo hiệu quả tự nhiên và an toàn.
có thể dùng cơ và da tự thân để nâng đầu mũi nhưng hiệu quả chỉ trong một thời gian nhất định, vì thế sử dụng chất độn sillicon sẽ cho hiệu quả cao hơn.
làm gì nếu đầu mũi thấp?
đầu mũi được tạo ra từ sụn và không đủ sức để nâng đầu mũi vì thế nếu đưa sụn vào không làm đúng kỹ thuật sẽ làm cho đầu mũi không đẹp.
tại wonjin, chúng tôi sẽ cho thanh đỡ vào để nâng đầu mũi tránh hiện tượng biến dạng.
lúc đó, sụn sẽ được độn để nâng đầu mũi và ngăn ngừa mũi bị biến dạng.
không chỉ đơn thuần là tái phẫu thuật, wonjin phục hồi lại mũi đẹp và tự nhiên cho bạn.
1. trường hợp thanh độn bị lộ
nếu phẫu thuật được thực hiện bởi một bác sĩ thiếu kinh nghiệm, thanh độn có thể quá nhỏ to với sóng mũi và có thể bi lộ.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-s6ejfwm38ki%2fvsxgjiwllzi%2faaaaaaaafdy%2fqgi99l9d i7s%2fs1600%2frevision_img.png&container=blogger&g adget=a&rewritemime=image%2f*[/img][img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-bwx3wyql5ks%2fvsxgjrjd9oi%2faaaaaaaafdc%2fvcjo493n-7u%2fs1600%2frevision_img2.png&container=blogger&g adget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
trước và sau​
kỹ thuật
tại wonjin, chúng tôi tạo thanh độn phù hợp với từng người .
chiều rộng thanh độn được chỉnh sau cho phù hợp và vừa khít với mũi.
2. trường hợp mũi thấp
nếu không cân nhắc kỹ về cấu tạo của đầu mũi, đầu mũi có thể bị bè.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-6lojnivouuu%2fvsxgt_zvrwi%2faaaaaaaafds%2fem_p4qxy urm%2fs1600%2freduction_rhino_img13.png&container= blogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img][img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-ert__icduy4%2fvsxgtzunfxi%2faaaaaaaafdo%2ftd0ncomq pf4%2fs1600%2freduction_rhino_img14.png&container= blogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
trước và sau​
tại wonjin, chúng tôi ngăn chặn tái phái sử dụng phương pháp đặc biệt. đầu mũi được đỡ chặt bởi thanh đỡ. thanh đỡ sẽ đặt vào vừa khít với mũi làm mũi cao và tạo điểm nhấn cho khuôn mặt.
3. trường hợp mũi ngắn và hếch do bị co lại.
cơ thể có thể phản ứng lại chất độn bằng cách tái tao lớp màng xung quanh để bảo vệ mũi khỏi viêm nhiễm, lớp màng này có thể trở nên cứng làm mũi ngắn đi.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-6ry6tdw1ut0%2fvsxghjrejai%2faaaaaaaafd8%2f1boztjeo 5ug%2fs1600%2f%25e3%2585%258d.png&container=blogge r&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img][img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-pfu-c29_pjo%2fvsxghuxcuoi%2faaaaaaaafd4%2fh8ifz8mkryq% 2fs1600%2freduction_rhino_img16.png&container=blog ger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
trước sau​
4. mũi quá cao hoặc quá thấp
mũi có thể trông quá cao hoặc quá thấp nếu bác sĩ không cân nhắc kích thước mũi với tỷ lệ khuôn mặt.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-hhf7hdqby_c%2fvsxhgn6rbbi%2faaaaaaaafem%2fc_vcjawn tr4%2fs1600%2freduction_rhino_img17.png&container= blogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img][img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-gmjs6cghboa%2fvsxhgr9aqai%2faaaaaaaafei%2f9erlreei ysq%2fs1600%2freduction_rhino_img18.png&container= blogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
trước sau​
5. trường hợp da mũi mỏng và bị đỏ.
trường hợp này xảy ra nếu thanh độn vào mũi hình chữ “l” được đặt từ sóng mũi đến cả đầu mũi.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-kl1bfxdzmcs%2fvsxhtfo9tui%2faaaaaaaafey%2fno08yd5x 0c0%2fs1600%2freduction_rhino_img19.png&container= blogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img][img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-67cggcylv5a%2fvsxhtnf6zoi%2faaaaaaaafec%2feffr0cg5-ki%2fs1600%2freduction_rhino_img20.png&container=b logger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
trước và sau​
6. thanh độn bị lệch
xảy ra khi thanh độn không được đặt đúng vị trí, hoặc kích thước không phù hợp với kích thước sóng mũi.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-lpkcup3gn6g%2fvsxhfdgciwi%2faaaaaaaafeo%2f3wuqiwjb qlg%2fs1600%2freduction_rhino_img23.png&container= blogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img][img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-klvmo3isadm%2fvsxhfts3bgi%2faaaaaaaafes%2faemsxeij xg8%2fs1600%2freduction_rhino_img24.png&container= blogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
trước và sau
thanh độn mới sẽ được đặt đúng vị trí sau khi loại bỏ thanh độn cũ.​
7. thanh độn dịch chuyển
thanh độn có thể dịch chuyển nếu không được đặt đúng vị trí thích hợp.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-zjuoy13cqfq%2fvsxh48uci5i%2faaaaaaaafe4%2fnz6czs38 fle%2fs1600%2freduction_rhino_img21.png&container= blogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img][img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-mg3ieazag8a%2fvsxh5i0yo8i%2faaaaaaaafe8%2fdxfn9u9-o-g%2fs1600%2freduction_rhino_img22.png&container=bl ogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
trước và sau
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-ylxhkqfgupq%2fvsxk2vgxoki%2faaaaaaaaffm%2fre59keta hto%2fs1600%2frevision.png&container=blogger&gadge t=a&rewritemime=image%2f*[/img]