[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-rwpw5lm8bcs%2fvpfrnxelbci%2faaaaaaaaeci%2f4-9sjsvlvcg%2fs1600%2frealstory21_01.jpg&container=b logger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
dạng mũi gồ
là mũi có phần gồ ở sóng mũi, đầu mũi có xu hướng chúi về phía dưới, đôi với nữ có mũi gồ thường trông nam tính và mạnh mẽ.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-7j46mrxbrbg%2fvpfr2o-yjoi%2faaaaaaaaec4%2fazlwwhgzxai%2fs1600%2frealsto ry21_02.png&container=blogger&gadget=a&rewritemime =image%2f*[/img]
mũi gồ nhìn từ các phía
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-4e4rc8gxym0%2fvpfroa8qm-i%2faaaaaaaaecm%2foczkosa4ov0%2fs1600%2frealstory2 1_03.jpg&container=blogger&gadget=a&rewritemime=im age%2f*[/img]
trước và sau phẫu thuật tại wonjin
ngoài mũi gồ, cô gái này có mũi dài so với bình thường. trường hơp này cần thay đổi cấu trúc sụn bện trong mũi mới có thể cải thiện. phần mũi nhô về phía dưới, có thể cố định mũi bằng cách kéo sụn vách ngăn về phía trên để tạo chiếc mũi thon gọn và mềm mại hơn.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-jhyqafvyblk%2fvpfrpmiawti%2faaaaaaaaecu%2feiegtdny tpo%2fs1600%2frealstory21_04.jpg&container=blogger &gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
ngoài ra, ưu điểm phẫu thuật mũi tại wonjin chính là sử dụng thanh đỡ để đỡ đầu mũi, giúp đầu mũi được cố định chắc chắn hơn trong thời gian đầu sau phẫu thuật.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-7q2ypmtfllg%2fvpfrpjlgrpi%2faaaaaaaaecy%2fpajascnj ixi%2fs1600%2frealstory21_05.png&container=blogger &gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
đầu mũi cũng được chỉnh lại, nâng đầu mũi lên để mũi nhìn thanh thoát hơn.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-uskedfdag3c%2fvpfrqvxcfmi%2faaaaaaaaeck%2fjlpc-pnubwy%2fs1600%2frealstory21_06.jpg&container=blog ger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]
có thể thấy sự khác biệt sau phẫu thuật mũi gồ.
nhìn khuôn mặt nữ tính hơn và thanh thoát hơn trước rất nhiều.