e thấy bảo bị viêm xoang nâng mũi không có ảnh hưởng gì mà. nâng mũi cao quá thì sau này có ảnh hưởng thôi