đầu mũi mình to.nhìn thấy nó phá tướng quá.các bạn ai biết địa chi uy tín bảo mình với.thanks các bạn