dưới đây là một số hình ảnh về các ca phẫu thuật sửa mũi diều hâu (mũi quặp, mũi khoằm...) được tiến hành tại bệnh viện shimmian hàn quốc.