dưới đây là một số hình ảnh về các ca phẫu thuật mũi đã được tiến hành tại bệnh viện shimmian hàn quốc.
địa chỉ: tầng 6 tòa nhà hyundaesecho tower, cửa ra số 6 ga gangnam, secho - dong, seocho - gu, seoul, hàn quốc.
trang web: http://www.nose.co.kr/ (bạn truy cập vào trang web sẽ có mục lựa chọn xem trang bằng tiếng việt)
điện thoại liên lạc: +8210.8678.1559 (phiên dịch người việt)
email: nosejdh@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/shimmianclinic